Rok v lese - ČERVEN

Co se děje v lese

  • Červen je období plné mláďat spárkaté i drobné zvěře, srny a laně kojí mláďata, jsou vidět zajíčci z druhých vrhů, bažantům a koroptvím odrůstají kuřata, bachyně vodí selata, většina pěvců vyvádí první mláďata.
  • Kvetou lípy, začínají dozrávat lesní plody.

Co dělají lesníci

  • Pečují o sazenice v lesních školkách, dokončují výsev jilmu.
  • Staví oplocenky.
  • Provádějí probírky a prořezávky v mladých porostech.
  • Sledují početní stavy kůrovců pomocí pokládání lapáků druhé série a feromonových lapačů, asanují napadené lapáky.
  • Pokračují v hubení klikoroha borového.
  • Zvyšuje se riziko požárů, zintenzivňuje se protipožární ochrana v lese.

Co dělají myslivci

  • Myslivci připravují letninu a suší seno, dbají na ochranu mláďat hlavně před toulavými psy a kočkami.
  • Loví srnce, zvěř černou a škodnou.

Vyzkoušejte si kvíz „Co se děje v lese – rok v lese“.