Rok v lese - LEDEN

Co se děje v lese

  • Všechny stromy mají vegetační klid.
  • U lišek začíná doba kaňkování, probíhá tok výra velkého.

Co dělají lesníci

  • Sbírají šišky smrku, borovice, modřínu, semínka jasanu, lípy a akátu.
  • Provádějí mýtní úmyslnou těžbu listnáčů.
  • Využívají sněhové pokrývky k těžbě dřeva v porostech, kde je nutno chránit přirozené zmlazení.
  • Kontrolují ochranu proti okusu zvěří a funkčnost oplocení mladých kultur.

Co dělají myslivci

  • Leden je pro myslivce především měsícem intenzivní péče o zvěř, důležité je zajistit dostatečné přikrmování zvěře a klid v honitbě.
  • Celoročně loví zvěř černou a škodnou.

Vyzkoušejte si kvíz „Co se děje v lese – rok v lese“.