Rok v lese - ČERVENEC

Co se děje v lese

 • Začíná houbařská sezóna, v lese lze sbírat zralé plody borůvek a malin.
 • V lesním porostu kvetou vrbovky, měsíčnice vytrvalá, věsenka nachová, na pasekách jsou výrazné květy divizen a náprstníků.
 • Červenec je měsícem srnčí říje, dále probíhá chrutí jezevců a kaňkování kun.
 • Starší jeleni, později i mladší, začínají vytloukat paroží.

Co dělají lesníci

 • Pokračují v údržbě záhonů v lesních školkách, připravují záhony k výsevu břízy, stříkají borové a modřínové sazenice proti sypavce.
 • V ochraně lesa pokračují ve zpracování a asanaci lapáků a ve vyhledávání a zpracování stromů napadených kůrovci nastojato.
 • Začínají s kontrolou rojení bekyně mnišky, v borových porostech s kontrolou rojení bourovce borového, v dubinách s kontrolou bekyně velkohlavé.
 • Intenzivně se věnují protipožární ochraně v lese.
 • Podle plánu pokračují v prořezávkách a probírkách porostů.
 • Přibližují a odvážejí hmotu z předmýtních a nahodilých těžeb, hmotu atraktivní pro kůrovce asanují.
 • Zajišťují opravy cest.

Co dělají myslivci

 • Opravují myslivecká zařízení.
 • Střílí srnce v říji na vábení, zvěř černou a škodnou.
 • Připravují ohaře pro podzimní zkoušky.

Vyzkoušejte si kvíz „Co se děje v lese – rok v lese“.