Rok v lese - LISTOPAD

Co se děje v lese

 • Ze stromů opadávají zbylé listy, nastává období vegetačního klidu, pro zvěř nastává období nouze s omezenými zdroji potravy.
 • Odlétají poslední stěhovaví ptáci.
 • Přilétá brkoslav severní a káně rousná.
 • Koncem listopadu začíná období chrutí divokých prasat.
 • Hranostajové přebarvují do tzv. bílého šatu.

Co dělají lesníci

 • Sbírají šišky borovice, smrku a pokračují ve sběru semena jasanu, habru, lip, břeku, buku, dubu, javoru, olše, kaštanu a ořešáku.
 • Ve školkách dokončují vyzvedávání, třídění a zakládání sazenic listnatých dřevin, pokračují v zazimování sazenic na záhonech.
 • Opravují ploty školek proti vnikání zvěře.
 • Dokončují podzimní zalesňovací práce, vysazují topoly.
 • Pokračují intenzívně v ochraně kultur proti okusu a ohryzu zvěří.
 • Dokončují probírky, při prořezávkách začínají s výrobou vánočních stromků.
 • Likvidují stromy napadené kůrovcem a souše.
 • V oblastech přemnožení dřevokaza čárkovaného dezinfikují půdy na skladech a skládkách dřeva.
 • Kontrolují vajíčka bekyně velkohlavé a obaleče dubového a ničí je.
 • Rozmisťují budky pro ptactvo.

Co dělají myslivci

 • Začínají s intenzivním přikrmováním zvěře.
 • Staví zásypy pro koroptve, v bažantnicích soustřeďují bažanty intenzívním krmením.
 • Kontrolují technický stav přezimovacích obůrek.
 • Začíná období společných lovů, zejména na černou zvěř.
 • Pokračuje odstřel jelení zvěře, daňků, holé srnčí, muflonů a společné hony na bažanty a zajíce.

Vyzkoušejte si kvíz „Co se děje v lese – rok v lese“.