Rok v lese - ÚNOR

Co se děje v lese

 • Ptáci začínají zpívat, na konci února přilétají první stěhovaví ptáci, odlétají havrani.
 • Kvete líska obecná, nápadnými květy rozkvétá dřín.
 • Srncům rostou parůžky, jeleni je naopak začínají shazovat.
 • V těle samic spárkaté zvěře se vyvíjejí mláďata.
 • V teplejších oblastech začíná honcování zajíců a párování koroptví, začíná kaňkování vyder a rysů, probíhá říje vlků a kaňkování lišek.

Co dělají lesníci

 • Pokračují ve sběru šišek smrku, borovice a modřínu, v případě potřeby sbírají ještě semena jasanu a akátu.
 • Kontrolují skladované osivo pro jarní síje a uskladněné šišky jehličnanů před jejich odesláním k luštění do semenářských závodů.
 • Ve školkách na určených plochách vysévají březové semeno na sníh, připravují se na jarní zalesňovací práce.
 • Pokračují v prořezávkách mladých listnáčů a v těžbě listnáčů.
 • Pokračují v ochraně kultur proti okusu zvěře a v kontrole oplocenek.
 • Vyhledávají a zpracovávají stromy napadené nastojato lýkožroutem smrkovým, začínají kácet první sérii lapáků na lýkožrouta smrkového.
 • Kontrolují škůdce přezimující v hrabance a počet vajíček některých škůdců. Z nich lze odhadnout množství aktivních škůdců v nadcházející sezóně.

Co dělají myslivci

 • Přikrmují zvěř, která je po zimě v horší fyzické kondici a má vyčerpány tukové zásoby energie.
 • Loví lišky a černou zvěř individuálním způsobem lovu.

Vyzkoušejte si kvíz „Co se děje v lese – rok v lese“.