Rok v lese - SRPEN

Co se děje v lese

 • Kvete vřes, dozrávají ostružiny a brusinky.
 • Odlétá rorýs obecný, ťuhýk obecný a čáp bílý.
 • Daňci vytloukají své paroží.

Co dělají lesníci

 • Sbírají semena břízy, jeřábu a některých keřů.
 • Pokračují v ošetřování a ochraně kultur, v přípravě půdy pro podzimní a jarní zalesňování.
 • Pokračují v prořezávkách a probírkách porostů.
 • Vyhledávají a zpracovávají stromy napadené kůrovcem, včetně lapáků.
 • Kontrolují i ostatní škůdce lesních dřevin.
 • Pokračují v intenzívní protipožární ochraně.
 • Dle potřeby zajišťují opravy lesních cest sloužící dopravě dřeva.

Co dělají myslivci

 • Do přírody vypouštějí odchované bažanty a koroptve a dále provádějí monitoring zdravotního stavu volně žijících ptáků.
 • Pořádají zkoušky lovecké upotřebitelnosti pro lovecké psy.
 • Začíná doba lovu řady druhů naší spárkaté zvěře, vrcholí srnčí říje, srnci hájí svá teritoria a ozývají se mohutným hlasem.
 • Pokračují v odstřelu srnců a jelení zvěře, černé zvěře a loví škodnou.

Vyzkoušejte si kvíz „Co se děje v lese – rok v lese“.