Rok v lese - KVĚTEN

Co se děje v lese

 • Rozkvétají další lesní dřeviny.
 • Dozrávají plody osiky a jilmu, lesníci vysévají jejich osivo do lesních školek.
 • Les zdobí řada lesních květin, např. kokoříky, modré květy pomněnky nebo bílé zvonky aromatické konvalinky.
 • Přilétá křepelka a ťuhýk obecný.
 • Koncem května začíná spárkatá zvěř klást mláďata.
 • Na tichých procházkách přírodou lze spatřit bachyně s malými selátky, objevují se druhé vrhy zajíců.
 • Srnčí zvěř mění srst ze zimní hnědošedé na letní, která má rezavý odstín.

Co dělají lesníci

 • Dokončují jarní zalesňovací práce ve vyšších polohách.
 • Pokračují s preventivními ochrannými opatřeními proti přemnožení hmyzích škůdců v lese, v čerstvých výsadbách jehličnanů provádějí insekticidní ochranu proti klikorohu borovému, kácejí lapáky na odchyt lýkožrouta smrkového a rozmísťují feromonové lapače pro monitoring letu lýkožrouta smrkového.
 • Zvýšenou pozornost věnují protipožární ochraně lesa, staví požární hlídky na ohrožených místech.

Co dělají myslivci

 • V honitbě se hájí klid, řada zvěře má v této době mláďata.
 • Začíná doba lovu srnců, loví se při osamělých lovech, hlavně na čekané.

Vyzkoušejte si kvíz „Co se děje v lese – rok v lese“.