Datel černý

Popis

Černý pták velikosti vrány, se světlým zobákem a očima. Má protáhlou hlavu, samci s červeným temenem a samičky s červeným týlem. Silné drápy a ocasní pera mu pomáhají udržet se na kmeni stromu.

Jak žije

Je to náš největší šplhavec. Potravu si opatřuje hlavně klováním zobákem do kmenů, odkud pomocí dlouhého lepkavého jazyka se zoubky doluje hmyz. Hnízdí od dubna do srpna, v dutinách, které si vytesá ve kmenech stromů (nejčastěji buk, smrk). Vletový otvor má oválný tvar. V dutině samice snáší 3 – 5 vajec, na kterých sedí střídavě se samcem 14 dní.  Mláďata jsou krmena oběma rodiči, vylétávají po asi třech týdnech a s rodiči zůstávají až dva měsíce. Na zimu neodlétá.

Hlas

Ozývá se za letu „kri-kri-kri-kri“, v sedě „klijééé“. V době námluv bubnováním zobákem do kmenu stromu.

Vejce

Vejce bikónického tvaru jsou špinavě bílá a nemají žádné skvrny ani kresbu.

Potrava

Larvy i dospělci především dřevokazného hmyzu, dále mravenci, housenky motýlů, občas i semena či plody rostlin.

Výskyt v ČR

Bukové, smíšené i starší jehličnaté lesy, od pahorkatin až po horské oblasti.

Vyzkoušejte si kvíz „Les“ a prověřte si znalosti o obyvatelích lesa.