Věděli jste, že…

 • Pyl lesních dřevin není tak silným alergenem, jako pyl trav a bylin
 • 1 ha jehličnatých lesů vyprodukuje za 1 den cca 5 kg těkavých organických látek (borový les dokonce až 30 kg)
 • V 1 m3 vzduchu ve městech se vyskytuje v letním období cca 36000 patogenních bakterií a v lese pouze 500
 • Naším nejjedovatějším stromem je tis červený
 • 1 ha lesa spotřebuje za 24 hodin cca 900 kg oxidu uhličitého a vyprodukuje 650 kg kyslíku
 • Les dokáže snížit odtok povrchových vod až o 50%
 • Smrk a jedle mohou dorůst až do výšky 60 m, tedy asi jako 20 patrový dům
 • Šišky borovic zrají až 3 roky
 • Šiška jedle se rozpadá už na stromě
 • Kůra vrby bílé má podobné účinky jako acylpyrin
 • Zápalky se vyrábějí především z topolového dřeva
 • Sudy na víno se vyrábějí nejvíce z dubového dřeva
 • 125 kg starého papíru zachrání jeden strom
 • Dřevo jedle a borovice se využívalo jako výztuž při důlních činnostech. Před závalem vydává praskavé zvuky a varuje horníky.
 • Plody ořešáku královského obsahují 60% tuku
 • Jabloň je nejdéle pěstovanou ovocnou dřevinou, a to již od doby kamenné
 • Ze dřeva ořešáku královského se vyrábějí pažby pušek