Les v příslovích

 • Křičí jak na lesy.
 • Vozí dříví do lesa.
 • Když se kácí les, létají třísky.
 • Kdo se bojí, nesmí do lesa.
 • Pro stromy nevidí les.
 • Roste jako dříví v lese.
 • Jde na to od lesa.
 • Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Přísloví o stromech

 • Žádný strom neroste do nebe.
 • Po listí padají stromy.
 • Kam strom ohýbáš, tam roste.
 • Strom po ovoci poznán bývá.
 • Jablko nepadá daleko od stromu.
 • Ohýbej stromek, dokud je mladý.
 • Jaký strom, také ovoce.
 • Jeden strom nečiní háj.