Týden lesů na Libavé

9

16. 05. 2018 / Libavá

Celkem tři akce pro děti připravila v rámci květnového Týdne lesů pro děti divize VLS Lipník nad Bečvou. Zúčastnilo se jich na 150 dětí.

Skřítci a víly v Mrsklesích

V úterý 15. května přivítali lesní pedagožka Romana a praktikanti Střední lesnické školy v Hranicích Markéta, Josef a Jakub čtyři desítky prvňáčků z Velkého Újezdu na okraji lesa v Mrsklesích. Skupinky sov, jelenů a lišek čekal zábavný program plný poučení, her a tvoření. Na prvním zastavení u skládky dřeva se děti dozvěděly něco o technice využívané v lese, ale také o tom, jak kočí pracuje s koňmi. Krátké poučení u skladu sazenic lesních stromků bylo zaměřeno na obnovu a výchovu lesa. Dále děti pokračovaly ke kazatelně, kde jim studenti představili lesní zvěř a kde si mohly osahat deky a paroží. Lehké chladno, které přinesl čerstvý vítr, jsme zahnali pořádnou hoňkou a dále se pustili do snění o lesních vílách a skřítcích. Holky, které se samozřejmě zaměřily na víly, vytvořily lesní vílu Aničku Bárovou, která svou kouzelnou mocí přičaruje rostlinám květy. No a kluci, na to šli z praxe a proto výsledkem jejich snažení byl pařezový skřítek Ferda, který má takovou moc, že dokáže vykouzlit až 12 000 nových stromků pro les. Na závěr jsme si vyzkoušeli hon na lišku a vše shrnuli v krátké reportáži.

Do lesa s lesníkem potřetí

III. ročník akce „Do lesa s lesníkem“ ve spolupráci s nadací Dřevo pro život uspořádali lesní pedagogové divize Lipník nad Bečvou na lesní správě Velký Újezd v lesním úseku Kožuch. I přes vytrvalý déšť pečlivě připravili stanoviště, která měla pětaosmdesát dětí ze základní školy Za Mlýnem z Přerova seznámit se základními činnostmi lesníků. Na jedničce se děti naučily správně zasadit sazenici stromu, na dvojce se dozvěděly, jak a proč měříme stromy, trojka byla věnována myslivosti a péči o zvěř, na čtverce mohyl děti obdivovat šikovné ruce dřevorubce a vytrvalou práci kočího s koněm, na pětce se ozývala kladívka a vrtačka, zde si děti vyrobily krásné bukové bedýnky, které pro ně přichystalo stolařství Stejskal z Oseka n. B., a konečně šesté stanoviště děti seznámilo s tím, že i les je třeba vychovávat. V průběhu dopoledne se počasí umoudřilo a my mohli strávit závěr akce docela v suchu. Za zvuku lesnice, s výborným koláčkem v ruce jsme děti pozvali na další programy lesní pedagogiky, které Lipenská divize nabízí.

Hasičským autem za lesníky

V pátek ráno se za lesníky vypravily děti z mateřské školy Veselíčko. Parta prima dětí dorazila netradičně, hasičským autem. Během dopoledního programu se děti v lese seznamovaly s jeho obyvateli liškou, jelenem, muflonem, daňkem, divočákem, ale také veverkou a kunou. Po celý čas byly děti plné energie a nadšené z každé nové informace. Jaký je rozdíl mezi bukem a dubem dnes na Veselíčku ví i malé dítě. A jak se zdraví lesníci? To si děti vyzkoušely přímo v praxi. Když jsme potkali pana hajného, nahlas už zdálky jej zdravily po lesácku „Lesu zdar!“

Romana Klevarová, lesní pedagožka VLS Lipúník nad Bečvou