Myslivecký kroužek o myslivecké zoologii

4

31. 01. 2024 / Horní Planá

V získávání nových informací z myslivecké zoologie a zajímavostí ze života našich nejběžnějších druhů lesní zvěře a šelem pokračovaly během lednových setkání děti z hornoplánského mysliveckého kroužku.

Pomocí her se učily například novým pojmům souvisejícím se způsobem získávání a zpracování potravy savců (přežvýkavců…). V křížovkách a kvízech pak měli téměř všichni možnost potvrdit si, že si spoustu nového také zapamatovali. Někteří sami nosili své přírodovědné knihy a s ostatními se podělili o témata, která je zajímají.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka divize VLS Horní Planá