Myslivecký kroužek o tradicích

6

29. 11. 2023 / Horní Planá

Povídání o některých mysliveckých tradicích, procvičování pojmů z myslivecké mluvy a vycházky ven vyplnily listopadová setkání dětí z mysliveckého kroužku v Horní Plané.

Při nich se věnovaly sběru kaštanů, bukvic i pozorování dění v okolní přírodě. Mohly tak mj. zahlédnout poslední hejna odlétajících ptáků nebo veverky shánějící v blízkém okolí zásoby potravy na zimu. Zásoby krmení pro zvěř si na nadcházející zimní období postupně zajistily i děti.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka divize VLS Horní Planá