Myslivecký kroužek přivítal nové členy

4

31. 10. 2023 / Horní Planá

První úvodní setkání stálých i nových členů mysliveckého kroužku dalšího školního roku proběhlo již ve čtvrtek 21. září ve třídě hornoplánské základní školy.

Během něj se všichni seznámili s činností kroužku a tématy, kterým se budou po celý rok věnovat. Poté si společně povídali o svých pozorováních v přírodě a zkušenostech s lesní zvěří. Připomínka Desatera chování v lese, Desatera malého myslivce, hry a kvízy na téma Myslivecké zvyky a tradice, včetně vyprávění Legendy o sv. Hubertovi, naplily pak všechna říjnová setkání. 

Růžena Heřmánková

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá