Zábavné odpoledne pro seniory o přírodě kolem nás

5

29. 08. 2023 / Horní Planá

S lesními pedagožkami hornoplánské divize strávili jedno z posledních deštivých srpnových dopolední senioři Domova důchodců Horní Planá v tamní zimní zahradě.

Společné setkání naplněné naučnými hrami, při kterých bylo možné procvičit zrak, hmat i paměť, bylo proložené také povídáním o přírodě, o tom, jaké druhy živočichů vídali senioři v přírodě v době jejich dětství, nebo povídáním o tom, jak se postupně mění okolní krajina a lesy. Vlastní kreativitu prokázali pak všichni přítomní při tvoření svých dřevěných medailí za pomoci tiskátek s vyobrazením rostlin, listů dřevin i hmyzu, jako odměny za splnění úkolů na jednotlivých stanovištích. Pomocníky při všech aktivitách jim byly také děti zaměstnankyň domova. Nakonec bylo hezké slyšet, že se všichni dobře bavili a těší se na další setkání.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka divize VLS Horní Planá