Cestou lesa

5

10. 05. 2023 / divize Hořovice

Dne 10.5.2023 v rámci Týdne lesů připravili lesníci z hořovické divize pro děti z nedaleké základní školy v Jincích a Zdicích akci s názvem Cestou lesa. Na více než 140 dětí druhé, čtvrté a páté třídy ten den brzy ráno čekali lesníci na šesti stanovištích, kde byly připraveny ukázky lesnické práce.

Na prvním stanovišti, které představovalo semenářství a zalesňování se děti dozvěděly, jak les vzniká. Všechny děti si zkusily zasadit stromek (buk lesní, dub zimní, javor klen) a vysvětlily si rozdíl mezi přirozenou a umělou obnovou. Druhé stanoviště bylo o výchově mladých porostů. Zde se děti dozvěděly, že o stromky se musíme celý jejich život pečovat. Zábavnou a hravou formou jim bylo předvedeno, jak se lesníci o stromky starají, jak a před čím je chrání. Na stanovišti techniky měření stromů si samy děti vyzkoušely, co všechno se v lese měří. Nejprve si zkusily, jaký mají odhad a poté si testovaly pomocí lesnických pomůcek, jak daleko byly s odhadem od skutečnosti. V rukou tak měly průměrku, pásmo a výškoměr. Ukázaly si porostní mapy, objemové tabulky a lesnické plány, bez kterých se lesníci při své práci neobejdou. Další, nejoblíbenější stanoviště, byla těžba. Zde jim pan těžař ve své předpisové výstroji ukázal práci s motorovou pilou a popsal i důležitou bezpečnost při práci v lese. Děti si u našeho kočího mohly prohlédnout a pohladit tažného norického koně, kterého v brdských lesích na práci využíváme. Následně vzaly do rukou opratě a vyzkoušely si, jak těžké je ovládat koně v lese a na co všechno se musí při této práci dávat pozor. Stanoviště páté bylo věnováno myslivosti. Děti zkusily poznávat naši zvěř podle shozů, lebek, stop a dek, které jim byly ukázány. Dozvěděly se mnohé ze způsobu  života zvěře i jak myslivci o zvěř po celý rok pečují. Předvedly si zvuky vábničky, čímž se napodobňují hlasy určitého druhu zvěře, který zkoušely uhodnout. Na posledním stanovišti si děti vyráběly dřevěné medaile, které si libovolně mohly vyzdobit. Ukázaly si tak jednu z mnoha možností výrobků ze dřeva. Každý z dětí musel jmenovat jednu věc, která nás v životě obklopuje a je vyrobena ze dřeva. Tím se přesvědčily, že dřevo je stále potřebná obnovitelná surovina.

V krásném jarním počasí a za zvuků lesnice den s dětmi začal i skončil. Všichni kolegové zkusili dětem předat něco ze své práce a ukázat les od semínka až po výrobek.

 

Lucie Lenghartová

lesní pedagožka divize VLS Hořovice