Dendrologie a lesnictví na mysliveckém kroužku

3

27. 04. 2023 / divize Horní Planá

Hlavním tématem, kterému se malí myslivci z hornoplánského mysliveckého kroužku věnovali při svých dubnových setkáních, byla dendrologie.

Ti menší se učili poznávat především základní druhy stromů a keřů, jejich stanoviště a zamýšleli se nad významem a využitím většiny z nich. Starší získávali nové informace o kategoriích lesů, o lesnictví, o práci lesníků. Zjišťovali, jaké je zastoupení hlavních druhů dřevin v našich lesích. Povídali si o obnově a pěstování lesů, a také o těžbě a zpracování dřeva. Co vše si zapamatovali, si mohli opět ověřit při hrách a vyplňování křížovek. Při svých samostatných vycházkách pátrali po doupných stromech a měli vypozorovat, jací živočichové je mohou obývat. Dozvěděli se, co jsou to památné stromy, a snažili se zjistit, zda se také v blízkosti jejich bydliště nějaké vyskytují. V úterý 18.4. pak na ně čekal dlouho plánovaný úkol, instalace nových výukových panelů „Lesní zvěř v oborách a na farmách“. Texty postupně vznikaly i na základě jejich otázek. Starší děti se ještě poté vydali nad lesopark na Dobré Vodě, aby po zimní sezóně vyčistily jesličky, o které po celou dobu pečují.

 

Růžena Heřmánková

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá