Povídání o šelmách v našich lesích

4

29. 03. 2023 / divize Horní Planá

O šelmách vyskytujících se v České republice si s lesní pedagožkou povídali šesťáci z hornoplánské základní školy.

Nejprve si sami připomněli, jaké šelmy žijící v ČR znají, s kterými se už setkali i ve volné přírodě nebo je měli možnost pozorovat. Poté se rozdělili do skupinek a dozvěděli se, jaký úkol na ně čeká. Postupně měli pomocí skládání obrázků rozpoznat určitý druh šelmy, získat k němu potřebné indicie a informace. Na základě nastudovaných informací poté vyplnili obrázkové pracovní listy o místě, způsobu života a potravních zvyklostech jednotlivých druhů šelem.

V krátkých prezentacích pak seznámili se svými poznatky ostatní spolužáky a spolužačky včetně informace, zda je daná šelma u nás chráněná nebo ne. Následovala prohlídka přinesených kůží a lebek a sledování videí o životě některých druhů šelem. Nakonec každého z videí většina shrnula to, co pro ni bylo nové a opravdu zajímavé.

 

Růžena Heřmánková

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá