Březnový myslivecký kroužek

4

31. 03. 2023 / divize Horní Planá

Společné hry, doplňování informací o lesní zvěři do pracovních listů i odpovídání na otázky z myslivecké zoologie vyplnily čas dětí z hornoplánského mysliveckého kroužku v první polovině března.

Nechybělo ani povídání dětí o jejich pozorováních v lese a v okolní přírodě během jarních prázdnin. Všichni společně se také začali věnovat tématu myslivecké botaniky a dendrologie a při vycházce do lesoparku na Dobré Vodě poznávali první jarní kvetoucí rostliny i semenáčky listnatých stromů. Ti starší se pak věnovali povídání o plodonosných dřevinách využívaných v myslivosti, o významu zřizování okusových ploch i remízů.

 

Růžena Heřmánková

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá