Není jehličí jako jehličí

2

20. 03. 2023 / divize Karlovy Vary

Poslední indoor programy letošní zimy patřily žákům z karlovarské základní školy Svahová. Party z druhého stupně a třídy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prozkoumaly svět jehličnanů.

Lesní pedagogika zpestřila běžné vyučování šesti desítkám žáků. Venku šero a přívaly ledového deště. Uvnitř záře úsměvů a živelné nasazení. Starší žáci se v úvodu setkání věnovali téměř únikové hře lesnímu teleportu. Ti mladší si pro změnu užili naprosté koncentrace při pohybovém matení dřevo – nos – nos – dřevo. Gro programu bylo ale pro všechny stejné – detailní poznávání jehličnanů. Dalo by se říci, hledej jehlu v kupce jehličí. Jak voní, jak je dlouhé, tvrdé, špičaté nebo rostlé ve svazečku. Vše vlastnoručně prozkoumáno a zaznamenáno. Nadšení z vlastní tvorby a sdílená radost z nápadů, chudáci děti si snad ani nevšimly, že utrpěly nějaké vzdělání. Závěrečné opakování po doplňkových aktivitách totiž prokázalo, že všichni bezpečně poznají minimálně dva druhy jehličnanů ve speciálních třídách a hned pět druhů jehličnatých stromů v třídách ostatních.

 

Jana Hynková

lesní pedagožka divize VLS Karlovy Vary