Výprava za sovím houkáním

4

03. 03. 2023 / divize Hořovice

V páteční podvečer jsme se vydali společně s veřejností, dychtícími po zážitku spatřit sovy v jejich přirozeném prostředí, do lesa u obce Malý Drahlín na Příbramsku.

Skupinka 30 lidí, kteří se zaregistrovali jako první ihned po vyhlášení této akce, se shromáždili na parkovišti, kde jsme zahájili spolu s panem profesorem Ondřejem Sedláčkem z obecně prospěšné společnosti Ochrana fauny ČR úvodním slovem vycházku.

Poté jsme se vydali lesem po lesní cestě vstříc sovímu houkání. Ač panovaly k pozorování příznivé klimatické podmínky, sovy se nám vyhýbaly. Jen z dáli se k nám nesl hlas kulíška nejmenšího, který reagoval na vábničku z úst profesora. Kulíšek, který je naše nejmenší sova velikosti hýla obecného, se k nám přiblížit však neodvážil. Už za úplné tmy jsme zkoušeli vábničkou přivolat jinou naši chráněnou sovu – sýce rousného. Ale ani ten se nám nechtěl ukázat. Na jiném místě jsme pískali na puštíka obecného, to je jediný druh sovy, který není ohrožen. I ten se na naši početnou skupinu nepřiletěl podívat.

Všichni přítomní, i přes absenci živých sov, si přesto domů odnesli zážitek z nočního, tichého a úplně černého lesa.  

Lucie Lenghartová 

lesní pedagožka divize VLS Hořovice