Sláva a sekyrka vítězům, čest poraženým

4

22. 02. 2023 / divize Karlovy Vary

„…Kdyby na mě hajný přišel, on by mě vzal sekyru…“ a přesně naopak to udělali lesníci z divize Karlovy Vary. Děti se zájmem o les za nimi přijeli, a když hajní přišli na ty nejlepší, rozdali jim pořádné vítězné trofeje. S letošním ročníkem soutěže YPEF se rozloučili karlovarští kolegové místním kolem v Podbořanech. Ve středu 22. února v prostorách Gymnázia a SOŠ v Podbořanech přivítali nadšence lesa, kteří se přijeli utkat o postup do regionálního kola.

V přátelské atmosféře, kterou se podařilo vytvořit především díky vedení zdejší školy, si ve znalostech o lesním prostředí poměřilo síly celkem devět družstev základních i středních škol z Podbořan, Žatce a Lubence. Účastníci si za soutěžní dopoledne vyzkoušeli svoje znalosti a úsudek, ale také se obohatili novými poznatky. Po celou dobu klání jim bylo k dispozici mnohé z toho, o co ve studijních textech k soutěži jen zavadili. Odborný výklad a náležité ohmatání byly samozřejmostí.

A již k samotnému klání. Stav po úvodní části, testu, byl v mladší kategorii velice vyrovnaný. O vítězích tak zde rozhodla praktická poznávací část. S tou si zdaleka nejlépe poradil tým domácích z Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany. V kategorii žáků již po testu dominovala taktéž trojice z domácí půdy. S téměř plným bodovým ziskem z písemné části si obdobným způsobem poradila i s poznávačkou. Na regionální kolo pořádané Střední lesnickou školou ve Žluticích tak z Podbořan míří jedni z favoritů na postup a jsou jimi Viktorie Tuhá, Anna Semerádová a Vojtěch Lorenc. Nejen oni však sklidili velké ovace. Za jediné dopoledne se z účastníků stala natolik pospolitá parta, že si závěrečné dekorování vítězů úžili všichni bez ohledu na výsledek.

Vedení zdejší střední školy vyšlo organizátorům maximálně vstříc a tak se již během klání spřádali velké plány na další ročník. Soutěž už se totiž v okrese dostala dále do povědomí a řady svých reprezentantů by rády rozšířili i školy z Žatce a Lubence.

 „Jsme moc rádi, že se soutěž koná právě u nás. Zájem je tu veliký a výsledky místních studentů jsou také příslibem do budoucnosti.  Napřesrok bychom mohli připravit větší prostory, aby se dostal každý, kdo má zájem o les.“ Vyjádřil se domácí patriot YPEFu, pedagog Gym. a SOŠ Podbořany, pan Antonín Dolejš.

Místní kola mezinárodní soutěže Young people in euroean forests pořádaná Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. znamenají pro lesníky především další možnost osvěty veřejnosti. Divize Karlovy Vary právě proto organizuje hned dvě, v Podbořanech a v Karlových Varech. To se odehrálo hned v úvodu února. Lesníci zde tak mají možnost šířit povědomí o lese a soutěži na poměrně velkém území od nejzápadnějšího cípu republiky až po Žatecko.

 

Výsledky soutěže kategorie mladších: 1. místo Želinská, Vlasák, Glončáková (Gym. a SOŠ Podbořany); 2. místo Antoniová, Kuřák, Dudková (Masarykova ZŠ Lubenec); 3. místo Bláhová, Škulavíková, Sládková (ZŠ Podbořany)

Kategorie starších: 1. místo Tuhá, Semerádová a Lorenc; 2. místo Klik, Ulke, Grabovski; 3. místo Morávek, Kronich, Kovanda (všichni Gym. a SOŠ Podbořany)

 

Jana Hynková

lesní pedagožka divize VLS Karlovy Vary