YPEF: Místní kolo Karlovy Vary - zdařilá premiéra v lese

3

03. 02. 2023 / divize Karlovy Vary

Seriál místních kol soutěže YPEF organizovaných Vojenskými lesy a statky ČR, s. p. se prvního února zastavil v Karlových Varech. Své vědomosti a schopnosti zde poměřilo hned dvanáct týmů z pěti škol.

Lesníci z LS Dolní Lomnice spojili síly s kolegy z Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary a tak se letos „Mladí lidé v evropských lesích“ mohli poprvé setkat v srdci karlovarských lesů na Sv. Linhartu.

Po již tradičním slavnostním zahájení s trubači a absolvování testu se soutěžící k dalším dvěma disciplínám přesunuli na čerstvý vzduch. Jednotlivá družstva se nejprve vydala na přibližně čtyři sta metrů dlouhou trasu poznávačky. Téměř půlka z dvaceti položek k poznávání byla vyznačena přímo, tj. byly použity tak, jak v porostu rostly. Na zbytek exemplářů byly použity přírodniny do prostředí co nejautentičtěji dosazené. Po určení exemplářů v lese přistoupily týmy ještě k praktickému úkolu. Manuální zručnost účastníků ověřilo štafetové zatloukání hřebíků, které by v případě nerozhodnosti určilo vítěze. Zdánlivě banální aktivita získala při nasazení soutěžících a burcování organizátorů atmosféru hokejového turnaje. Výsledné časy nakonec nebylo třeba započítávat do výsledků. Žádný z týmů stejný počet bodů nezískal v předchozích „standartních“ disciplínách, ale jedna shoda přesto panovala. Všichni se těšili na budoucí ročník, že se o lese budou učit v lese i při soutěži YPEF.

Výsledky mladší kategorie: 1. ZŠ Dukelská Kraslice - Tomáš Georgián, David Šudák, Jan Jakub Tiurin; 2. ZŠ K. Vary, 1. máje, Dvory - Vojtěch Parkáni , David Vlček, Jan Paďourek; 3. Gymnázium Ostrov - Barbora Šebestová, Anna Zettlová, Vojtěch Makovec

Výsledky starší kategorie: 1. Gymnázium Ostrov - Julie Šlemrová, Julie Loufková , Nicol Neprašová; 2. Gymnázium Ostrov - Alice Česáková, Jan Částka, David Nguyen Duc Duy; 3. Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary - Klára Pakostová, Vojtěch Přiklopil, David Salaba

Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho zdaru do regionálního kola. Všem ostatním děkujeme za zájem a společný vzděláním prošpikovaný den v přátelské atmosféře.

Za tým organizátorů

Jana Hynková

lesní pedagožka divize VLS Karlovy Vary