Soutěž YPEF

5

31. 01. 2023 / LS Obecnice

Ve čtvrtek 26.1.2023 proběhla na lesní správě v Obecnici na hořovické divizi mezinárodní soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol s názvem YPEF (Mladí lidé v evropských lesích). Vojenské lesy a statky se staly partnery této soutěže již po deváté

Cílem této vědomostní soutěže je zlepšit povědomí o významu lesů a lesnictví prostřednictvím mládeže. Děti mohly bojovat jako tříčlenná družstva ve dvou kategoriích - mladších a starších žáků. Své znalosti o lese prověřily nejprve v písemném testu, který se skládal z dvaceti otázek. Poté následovala poznávací část z dvaceti položek, zahrnující různé živočichy, rostliny, či jiné lesnické předměty k poznání.

Letos se do klání přihlásilo osm družstev dětí z již tradičních účastnických škol – Gymnázium Joachima Barranda v Berouně, Střední lesnická škola a střední odborné učiliště v Křivoklátě a Základní a mateřská škola v  Zaječově. V každé kategorii tak soutěžila čtyři družstva. V letošním klání byla vytvořena těžší poznávačka z ne úplně běžných přírodnin. K vidění a poznání tak byla třeba hornina  buližník, chráněný modrásek bahenní, lebka jezevce lesního, brouk nosorožík kapucínek, vycpanina krahujce obecného, či bukáčka malého. Dětem zamotala hlavu značka modrého trojúhelníku, kterou se označují doupné stromy, nebo stromy s hnízdem. Rovněž poznání koroptví boudy, jako mysliveckého zařízení byl velký oříšek.

Děti zkusily, že k poznání významu lesa a lesního prostředí vede ještě dlouhá cesta učení.  Týmům, které postoupily ve svých kategoriích do regionálních kol, přejeme hodně úspěchů v dalších kláních.

 

Lucie Lenghartová

lesní pedagožka divize VLS Hořovice