Komentovaná prohlídka se zástupci Ministerstva zemědělství a krajských úřadů ČR

3

02. 12. 2022 / NS Olšina

Na komentovanou prohlídku Návštěvnického střediska Olšina zavítali počátkem prosince zástupci Ministerstva zemědělství a všech krajských úřadů České republiky zabývající se mimo jiné koncepcí a ekonomikou lesního hospodářství.

Během setkání se účastníci dozvěděli bližší informace o využití a fungování návštěvnického střediska a naučné stezky na Olšině, vedení programů pro školy, letní dětské tábory, spolky, kluby, rodiny s dětmi, seniory, veřejnost, odborné pracovníky z různých oblastí, a také o spolupráci s dalšími subjekty a se zahraničním partnerem. Následovala prohlídka expozic přibližující lokality s výskytem ohrožených (chráněných) druhů rostlin a živočichů. Konkrétní biotopy v okolí Olšiny, jako jsou obhospodařované a neobhospodařované louky, pastviny, lesy na mokrých a sušších stanovištích, bezlesí, mokřady a obec se svými specifiky, měli zájemci možnost poznat při společné vycházce po naučné stezce. Mluvilo se také o chovném rybníku Olšina, blízkosti vojenského výcvikového prostoru a pravidlech pro vstup do něj, využívání turistických tras po okraji vojenského újezdu i o vlivu turistického ruchu přímo na život v obci a v okolí.

 

Růžena Heřmánková

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá