Listopadová lesní pedagogika na divizi Hořovice

3

01. 12. 2022 / divize Hořovice

I v listopadových chladných dnech byl velký zájem o lesní pedagogiku na hořovické divizi v brdských lesích. Postupně navštívilo naše lesy 13 kolektivů dětí z MŠ a ZŠ.

2.,3.,28. a 29.11.2022 –  čtyři třídy ZŠ Obecnice

7.,14. a 15.11.2022 – čtyři třídy ZŠ Strašice

22. a 24.11.2022 – dvě třídy ZŠ Zaječov

16.11.2022 – MŠ Hořovice

21.11.2022 – MŠ Podlesí

30.11.2022 – MŠ Průhonická labuť

Pro ty nejmenší děti z mateřinek byla připravena 1km dlouhá stezka lesem s fáborkami, kde byla jednotlivá stanoviště seznamující děti s podzimním lesem. Nechybělo tak barevné podzimní listí, poznávání lesních obyvatel jako např. ježek, veverka, srnec a jelen a spousta her na zahřátí i zaměřené na motoriku dětí. 

Školáci od 1. do 5. ročníku trávili v okolních lesích celé dopoledne. Putování lesem s různými stanovišti dětem přiblížilo lesní hospodaření a seznámilo je s důležitostí výchovy lesa. Trasa vždy vedla kolem oplocenek, kde byl zdůrazněn její význam a dětem bylo vysvětleno školkařství a přirozená a umělá obnova. Děti si zopakovaly, jak tráví zimu jeho obyvatelé, i si nějaké příbytky zvířátek postavily. Společně pomohly veverkám nasbírat a uschovat zásoby na zimu. Zahrály si několik her na pobavení, ale hlavně na zahřátí. Tvořily z obrázků potravní řetězce a na to navázalo téma, proč některé druhy ptáků odlétají na zimu do teplých krajin a některé druhy zvířat se uchylují k zimnímu spánku. Na základě předložených plodů určovaly dřeviny. Na závěr si prohlédly myslivecké trofeje a deky ulovené zvěře.

Pouze jednu třídu páťáků deštivé a chladné listopadové počasí zahnalo do třídy. Společně s paní učitelkou si děti zahrály různé hry a plnily kvízy na poznávání lesa. Improvizací vznikl ve třídě malý les, aby děti nebyly o nic ochuzeny. I přesto si děti program užily a musela jsem slíbit, že na jaře určitě vyrazíme ven do lesa.

Lucie Lenghartová

lesní pedagožka divize VLS Hořovice