Zpěvy v Mašťovském zámeckém parku

5

21. 03. 2017 / Mašťov

Úterní ráno 21. března byl zámecký park v Mašťově plný malých lesníků. Bezmála padesát dětí z nedaleké MŠ Mašťov a školáků z prvních pěti tříd ze ZŠ. Tématem bylo „Co dělají právě teď ptáci v naší přírodě?“

Setkání a uvítání vždy proběhlo v kruhu spolu s učitelským doprovodem. Byl dětem představen nový lesní pedagog Lukáš Křivan. Děti si zahrály na ptáčky tím, že si vyzkoušely stavbu svých hnízd. Po dokončení stavby si děti prohlédly výtvory i ostatních. Ukázali jsme si fotografie ptáčků, kteří u nás přezimují (sýkorky a datel černý) a ptáčků, kteří odlétají přezimovat do teplejších krajin (skřivan polní a kukačka obecná). Děti se dozvěděly základní informace o každém druhu a poslechly si z reproduktoru i nahraný zpěv pro každého ptáčka. Poté své vědomosti vyzkoušely ve hře, která byla postavená na předvádění typického chování každého druhu. Jelikož jaro je důležité pro ptáčky i kvůli hnízdění, tak děti dostaly do skupin ptačí budky, které si pokreslily a podepsaly. Ti nejodvážnější a nejšikovnější své budky i umístily na stromy v místním zámeckém parku. Dopoledne se moc dětem líbilo a na závěr si přály hru na káně a myši.  V poledne jsme se slovy „ Lesu zdar“ s dětmi rozloučili.

Lukáš Křivan, lesní pedagog VLS divize Karlovy Vary