Hospodaření s vodou v krajině - seminář pro odborné pracovníky v lesním hospodářství a ochraně přírody

4

16. 11. 2022 / NS Olšina

Ve středu 16. listopadu se v Návštěvnickém středisku Olšina sešli zástupci hornoplánské divize se zástupci Lesů města Kaplice, Lesů města Český Krumlov, Městských lesů Prachatice a Městských lesů Volary na společném semináři věnovaném tématu Hospodaření s vodou v krajině.

Po úvodní prezentaci pana ing. Miroslava Novotného, ve které přiblížil účastníkům způsob práce ve specifických lokalitách obhospodařovaných divizí, následovala prohlídka expozic návštěvnického střediska. Ty všem přiblížily biotopy v okolí Olšiny, jež jsou součástí CHKO Šumava, NPP Olšina, Ptačí oblasti Boletice, a patří mezi ně například mokřady s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Poté se celá skupina přesunula do terénu. Nejprve k Puchárenskému rybníku, kde správce LS Arnoštov, pan ing. Martin Keltner, hovořil o hospodaření s vodou na tomto území, pravidelných kontrolách kvality vody v obtokové stoce i místním potoce kvůli výskytu populace chráněné perlorodky říční v nedaleké NPP Blanice, poté k další vodní nádrži na Černém potoce a nakonec na Knížecí stolec. Tam se mluvilo o hospodaření a skladbě dřevin ve vyšších nadmořských výškách i v souvislosti s množstvím srážek. A právě déšť a hustá mlha provázely poslední část semináře, což značně ovlivnilo výhled na lesní porosty.

 

Růžena Heřmánková 

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá