Myslivecká péče o zvěř a lovectví

3

27. 11. 2022 / Horní Planá

Listopadová setkání dětí z hornoplánského mysliveckého kroužku se nesla v duchu poznávání, her a povídání o mysliveckých tradicích, péči o zvěř a lovectví.

Svoji představivost spolu s tím, co se k tématům dozvěděly, uplatnily například při hře na výřad zvěře, pravidly s ním spojenými a dalších. Pro děti byla opět připravena videa, jednoduché pracovní listy a křížovky. Je již samozřejmostí, že při plnění úkolů, lámání si hlav nad luštěním křížovek i odpovídáním na „záludné“ otázky si všichni v případě potřeby vzájemně pomáhají a sami přicházejí s dotazy k tomu, co je aktuálně zajímá. Nejinak tomu bylo i tentokrát.

Růžena Heřmánková 

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá