Zvířátka na podzim

3

13. 10. 2022 / lesopark na Dobré Vodě

Celkem 40 dětí z Mateřské školy Horní Planá se 13.10. sešlo v lesoparku na Dobré Vodě, kde si s lesní pedagožkou povídali o změnách v přírodě na podzim.

Nejprve přišly menší děti a věnovaly se povídání o tom, jakou potravu mohou v přírodě najít některé druhy lesních zvířat a zvěře, kdo si dělá zásoby na zimu, co sbírá a kam potravu ukládá, která zvířata přes zimu svoji potravu nenajdou, a proto se ukládají k „zimnímu spánku“. Všichni společně si zahráli hry, při kterých vyráběli například pelíšek pro ježka nebo sbírali vybranou potravu a zásoby na zimu jako veverky a sojky.
Jako další přišli na smluvené místo pod velký buk do lesoparku předškoláci. Ti sami a většinou správně odpovídali na zvídavé otázky lesní pedagožky a paní učitelek. Také oni si všímali změn, které se v tomto období v přírodě dějí, jaké plody příroda poskytuje zvěři a dalším druhům nejen lesních zvířat. Následovaly stejné hry jako u jejich mladších spolužáků. Pro lesní pedagožku měly děti připravené překvapení v podobě básniček na společné aktuální téma a velký obrázek s veverkami, který ve školce vytvořily. Na školní zahradě si pak zahráli jednoduché hry i ti nejmenší. Naučili se poznávat některé plody stromů a s pomocí lesní pedagožky a paní učitelek určit, které budou chutnat veverkám. Ty jim pak také nosili do jejich „spižírny“.

Růžena Heřmánková 

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá