Říjnová lesní pedagogika na divizi Lipník nad Bečvou

10

24. 10. 2022 / divize Lipník n. Bečvou

Provoz ve školkách a školách se na začátku října dostal do svých kolejí a skupinky dětí se osmělují na první společné výlety do lesa.

Sluníčka v Oboře 7. 10. 2022

MŠ Sluníčko Přerov, 38 dětí

Lesní pedagogové: Klevarová Romana, Vlk Jiří, Kašpárková Martina


ZŠ Jívová 18. 10. 2022

1.– 5. třída 40 dětí

Lesní pedagogové: Klevarová Romana, Kašpárková Martina, Gajdošík Lukáš


MŠ Klíček 19. 10. 2022

Předškoláci 40 dětí

Lesní pedagogové: Klevarová Romana, Opravil Lukáš, Machala Pavel

Provoz ve školkách a školách se na začátku října dostal do svých kolejí a skupinky dětí se osmělují na první společné výlety do lesa. Právě předškoláčci z Přerova zahájili turné podzimních programů pro děti, které VLS Lipník nad Bečvou nabízejí. Na dvou kilometrové stezce si pro ně lesní pedagogové připravili 4 úkoly, které je seznamovaly s podzimním lesem. V programu nám tedy zářilo barevné listí, veverka si připravovala zásoby na zimu, zavál k nám pach říjného jelena a zavrčela motorová pila. Pro zvídavé školáky z Jívové pak lesní pedagogové přidali aktivitu zaměřenou na zkoumání lesa různými pohledy. Barvené listí dokonale maskovala lesní obyvatelé a najít je v porostu pouze za pomocí zrcadel rozhodně nebylo snadné. Skupinka dětí z MŠ Klíček pak v lese dokonale doplnila svůj „školkový projekt“ o vodě, když s lesním pedagogem zkoumali místní studánku, potůčky i malý rybníček.


Do lesa s lesníkem 11. 10. 2022

ZŠ Drahotuše a ZŠ Struhlovsko

Lesní pedagogové: KLevarová Romana, Palánek Roman, Opravil Lukáš, Veverka Jiří, Zdařil Jiří, Beneš Lubomír, Kania Jakub, Kašpárková Martina, Parma, Radek, Peter Jan a Machala Pavel

Přesně do roka a do dne se u divize Lipník nad Bečvou opět konala akce s názvem Do lesa s lesníkem, kterou VLS ČR pořádají ve spolupráci s nadací Dřevo pro život.

Ne jeden ale hned skupina 11 ti lesníků se tak postarala o dopolední program o lese a lesnictví pro 100 dětí ze základních škol Drahotuše a Struhlovsko. Čtvrťáci a páťáci procházeli celkem 6 stanovišť, kde se postupně seznamovali s tím, co péče o les vlastně obnáší a že ta důležitá, trvale obnovitelná surovina dřevo, vůbec neroste sama. Postupně si děti s lesníky povídaly o semenářství, zalesňování a zkusily si zasadit sazenici buku. Potom následovalo zastavení, které seznamovalo s důležitostí výchovy lesa a jeho prostorového uspořádání. Další kolegové dětem přiblížili způsoby měření dřeva i stojatých stromů. Mezi nejoblíbenější stanoviště pak děti zařadily těžbu a přibližování koněm. Z českomoravského belgika Parana se stala během chvíle STAR. Pozorně však děti poslouchaly i na stanovišti o myslivosti, kde je lákala výstavka paroží a dek ulovené zvěře. Nakonec daly děti průchod své fantazii, kdy právě ze dřeva vyráběly lesní zvířátka či skřítky.

Po dlouhé době se na úspěšnosti akce nepodíleli jen lesníci, ale také nevyzpytatelné počasí, které nám letos dopřálo slunce a příjemné teploty. Listnatý les okolo zářil barvami a všichni měli radost, že se v lese bavily jak děti, tak i kolegové lesníci.

Všem Vám kolegové děkuji za příjemnou atmosféru a čas strávený s dětmi.


Den stromů v Předmostí 13. 10. 2022

ZŠ Předmostí, Přerov

Lesní pedagožka: Klevarová Romana

S týdenní předstihem oslavily děti ze čtvrtých tříd ZŠ Předmostí Den stromu s lesním pedagogem. Místní parčík na Skalkách se na dopoledne stal učebnou přibližující dětem život stromů. Po úvodním představení stromu jako živého organizmu se všemi jeho specifiky si děti vyzkoušely vyhledávat ke konkrétním stromům jejich letorosty, plody i přímo v parku rostoucí zástupce. Legrace byla určitě i při hře, která vysvětlovala, jak probíhá sběr semenného materiálu. Týmového ducha pak musely třídní týmy prokázat při sestavování příběhu od semínka k dřevostavbě. Během nabitého dopoledne parčík navštívily 3 třídy v celkovém počtu 55 dětí.


16.10. 2022 Podzimní vycházka s domoškoláky

Lesní pedagog: Ing. Miloslav Svozil

Další z řady vycházek domoškoláků s lesníkem na lesní správě Hlubočky připadla na neděli. Skupinka dětí a rodičů, kteří se věnují základnímu vzdělávání v domácím prostředí, kolega Miloš pověděl nové informace o lesnictví a myslivosti, tentokrát aktuálně týkající se podzimu.