Lesní vernisáž ve Štichlově mlýně

11. 10. 2022 / divize Karlovy Vary

V místech bývalé osady Štichlův mlýn se v rámci lesní pedagogiky s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p. uskutečnila i vernisáž výtvarných a architektonických děl žáků pátých tříd z Karlových Varů.

Úterní vyučování vyměnili páťáci ze Základní školy Truhlářská za důkladnou vizitu lesa pod Andělskou horou. Ráno bylo věnováno objevování druhů dřevin a procvičování jejich poznávání nakonec i poslepu. Po svačině nebyl problém posunout se do dalšího porostu akrobatickým způsobem. U kaliště vyslechli povídání o bionomii černé a jelení zvěře. Našli si v kůře stromů vlastní štětinu i chlup a pochopili, jak blízko zde zvěři jsou. S nadšením přijaly děti okénko do světa kynologie. Poznaly některá plemena loveckých psů a na vlastní nos si vyzkoušeli práci na pachové stopě při aktivitě Dosled. Někteří dobrovolníci se věnovali ochraně proti okusu a ošetřovali blízké zmlazení vlnou. Jiné účastníky už učarovaly houby a na svých nálezech probírali jejich rozmnožování a stavbu plodnic. Po spíše vzdělávacích aktivitách přišlo na řadu zaktivování fantazie a kreativity. Tvůrci měli volné naprosto volné zadání, aby mohli využít co největšího prostoru. Jednotlivci i týmy, obrazy v ploše i plastiky v prostoru. Překvapením bylo, že v nabízeném vzduchoprázdnu nezadaného tématu zůstali všichni u lesa. Během hodiny vyrostla lesní sídla, chrámy i hradiště. Obrazy rostlin i živočichů. Plastiky známých i zcela nových druhů dřevin. Vyvrcholením dne se stala velkolepá vernisáž, které se krom autorů a moderátorek zúčastnily i dvě ropuchy obecné. Všechny výtvory byly postupně řádně pojmenovány a dostalo se jim prostoru v umělecké debatě, která se opět stáčela k rozpoznávání přírodnin a druhů organismů a jejich vlastností.

Díla budou vystavena času a přírodním dějům do konce října, aby k nim mohli autoři přivést i své rodiče. Zajímavá podívaná se tak může naskytnout všem návštěvníkům lesa v lesním úseku Stružná. V listopadu pak budou exponáty opět rozebrány na přírodniny a rozneseny po kraji.

 

Jana Hynková

lesní pedagožka divize Karlovy Vary