S dětmi po Lesní naučné stezce okolo Zákup

7

22. 09. 2022 / NS Zákupy

Seriál 4 programů lesní pedagogiky pro žáky ZŠ Zákupy zahájil Honza Kobr v předposledním zářijovém týdnu. Na Naučné stezce v Zákupech s lesem a lesním hospodářstvím jako první seznámil žáky čtvrtých tříd.

Vzhledem k tomu, že si paní učitelka vyhradila na program celý čtvrteční den, strávil s nimi 4,5 hodiny plné poučení a zábavy. Od dětí se na oplátku dozvěděl o výborném prameni pitné vody, kam ho při návratu z lesa dovedly.

Hned v pátek na stezku opět vyrazil s paralelní čtvrtou třídou, kdy program byl časově o něco kratší, nicméně oproti předchozí třídě žáci o nic zajímavého nepřišli. Další dvě vycházky jsou naplánovány na druhý týden v říjnu, kdy Honza na stezku půjde s žáky třetích tříd.

Vycházkami po Naučné stezce v Zákupech plníme přání učitelek zákupské ZŠ, které měly velký zájem o program lesní pedagogiky, ale chtěly ho realizovat v blízkém okolí školy, neboť návštěva NS Jeřáb je nad jejich dojezdové možnosti.

Mgr. Jan Kobr
lesní pedagog