Září, měsíc mokrých programů

2

30. 09. 2022 / divize Karlovy Vary

Školáci z Karlovarska nejsou z cukru. Na cestě do lesa je nezastavili ani podzimní bouřky. Někdy stačila pláštěnka, jindy pomohla stříška pergoly a horký čaj.

Bez deště se v Doupovských horách tento měsíc obešel jen jediný program, a to již tradiční lesní pedagogika pro závěrečné ročníky ZŠ Kyselka – Lesnictví jako povolání. Aktivity v lesní školce Bukovina a přilehlých lesních porostech nastartovaly žákům mysl i tělo do posledního povinného školního roku.

O dva dny později už ale v Turči doslova spadlo nebe. Na místní Den s armádou sem dorazilo na dvě stě dětí od mateřských škol po středoškoláky. I v provazech deště a bouřkovém šeru si užily jak ukázku armádní techniky, tak aktivity z lesnictví a myslivosti, které pro ně naši lesní pedagogové nachystali.

Další školáci pak v propršených dopoledních absolvovali vycházky kolem loveckého srubu na Bukovině. Zde jim aktivity prohřál nejen dostatek pohybu, ale i horký čaj pod stříškou pergoly. Až výprava do lesa ve Štichlovo mlýně pro páťáky ze ZŠ Komenského přinesla dětem na rozloučenou pár paprsků slunce.

I v nepříznivém počasí si žádná škola nepožádala o dešťovou dovolenou a společné programy si kolikrát užily snad i více než za sucha, a to i v plátěných keckách a s varhánky na prstech. V promáčeném záři bylo žáky během aktivit lesní pedagogiky krom jiného ošetřeno vlnou proti okusu přes dvě stě stromků jedle a smrku v přirozeném zmlazení.

Jana Hynková

lesní pedagožka divize VLS Karlovy Vary