S dětmi o významu vody v krajině a o jejím koloběhu

4

15. 09. 2022 / NS Olšina

Velmi deštivé dny přivítaly na Olšině dvacítku dětí z první až páté třídy Základní školy Černá v Pošumaví a jejich vyučující. Plánovaný čtvrteční program s lesní pedagožkou se proto přesunul do návštěvnického střediska.

Společně si všichni povídali o významu vody v krajině a o jejím koloběhu. Děti samy přicházely na to, kde všude vodu najdeme, kde se voda bere, kam teče, kdo vodu potřebuje a proč. Při plnění drobných úkolů a hraní her poznávaly prostředí kolem vody – les, louku včetně louky podmáčené, mokřady a rostliny.

Děti postupně samy přicházely na to, kterým živočichům a rostlinám se nejlépe daří u vody nebo ve vodě. Naučily se poznávat některé druhy jedlých a nejedlých hub z obrázkového pexetria, hlavně ty, které po deštivých a teplých dnech začaly konečně růst. Zkoušely přiřazovat některé druhy rostlin a živočichů k nejvhodnějšímu biotopu a během společného povídání o nich se utvrzovaly v tom, že většinu zvládly samy přiřadit správně.

Následovala pohybová hra „Vyber si obrázek jednoho živočicha a dojdi na uvedené místo takovým způsobem, jakým se vybraný živočich pohybuje.“ Při ní ostatní hádali, o jakého živočicha se jedná. Předvedené výkony byly u všech perfektní, proto všichni vždy daného živočicha uhádli a užili si přitom hodně legrace.

Nejtěžší úkol čekal děti nakonec. Jako celá jedna velká skupina se měly domluvit, jaké zvíře ztvární, když  mají k dispozici jen borové a smrkové šišky. Jeho druh nesměly po celou dobu  tvoření říct nahlas a všechny vyučující i lesní pedagožka musely poznat, o koho se jedná. A podařilo se.

Za svoji šikovnost, vědomosti i dovednost využít pohotově nové informace si děti nakonec odnesly drobnou odměnu a paní učitelky pomůcky do výuky.

Růžena Heřmánková 

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá