S Domovem důchodců Horní Planá o historii obce Olšina a nejen o ní

19. 09. 2022 / NS Olšina

Povídat si o historii obce Olšina a o přírodě v jejím okolí přijeli v září na Olšinu také senioři z Domova důchodců Horní Planá.

Setkání proběhlo nejprve v Rybářské baště, kde si všichni postupně prošli všechny expozice věnované historii rybářství, lesnictví, historii obce Olšina a starým řemeslům – pálení dřevěného uhlí, vorařství, zpracování rezonančního dříví nebo svážení dříví z lesů tzv. sáňkováním.

Bývalí lesníci nebo rybáři přitom zavzpomínali na svoji práci a podělili se o své zkušenosti. Poté se skupinka přesunula do návštěvnického střediska, kde se během komentované prohlídky expozic všichni dozvěděli zajímavosti o biotopech v okolí Olšiny, o péči o les ve VVP Boletice a o péči o některé druhy chráněných rostlin a živočichů.

Růžena Heřmánková 

lesní pedagožka divize VLS Horní Planá