Děti na Armáda, lesnictví a myslivost na Libavé 2022

23

11. 06. 2022 / Libavá

Jedním ze stěžejních bodů tradiční libavské akce Armáda, lesnictví a myslivost je část věnovaná dětem. V letošním roce se o celkem 9 stanovišť postarali lesní pedagogové VLS z Lipníka n. B. spolu s kolegy ze zemědělské divize VLS, ale také hostujícími pomocníky ze Střední lesnické školy, Záchranné stanice v Bartošovicích a úplně nově také s rybáři z Českého rybářského svazu.

Hned první razítko do účastnického listu mohly děti získat v lesní dílně. Tam si vyrobily zvířátko dle své fantazie. Mnohá z nich se opravdu povedla a tak se brzy areálem promenádovaly děti a na krku jim viseli ježci, vlci, lišky, myšky, krtci, medvědi, ale také třeba netopýr. Lesní zvířátka děti navnadila na ta opravdová, kterých si užily na stanovišti zemědělské správy. Živá telátka, kuřátka, koťata, ale i divočáčci byli neustále v obležení zvědavých přihlížejících. Populární byly i traktory, kombajn či maketa opravdového statku. A u zvířecí říše ještě zůstaneme, protože na stanovišti myslivosti děti poznávaly deky, trofeje, stopy, prostě vše co k myslivosti a lovu patří. Živo bylo i na stanovišti rybářů. Tam kromě seznámení se základní výbavou rybáře si kdo chtěl, mohl zkusit nahodit prut. Na pátém zastavení představovali lesní pedagogové co je to ochrana lesa a jak fungují různé typy ochrany sazenic před okusem a ohryzem. Hned u sousedů na děti čekala lesnická povolání. Připravené figuríny se tak mohly změnit v lesníka, myslivce, těžaře či lesního dělníka. Do říše užitečného hmyzu děti pronikly, když se dozvídaly informace o chovu a životě včel. A komu pořád ještě chybělo dobrodružství, ten se vydal do připravené stezky v rákosí, kde se dobře ukrývalo 11 zvířátek. Děti měly za úkol je vyhledat, poznat a zapamatovat si. Aktivita prověřila pozorovací schopnosti mnohých nastávajících myslivců. A protože myslivec musí být i zdatným stopařem, jedno ze zastavení se věnovalo odlévání stop. Kdo se nebál fronty, mohl si odnést tu svou vlastní domů na památku. A děti se nebály, celkem se na stanovišti spotřebovalo přes 30 kg sádry.

Po celý den se na všechny usmívalo slunce. Kolegové na všech stanovištích se dětem maximálně věnovali a zvládli to na jedničku. Tím to jim za sebe i za všechny děti děkuji a těšíme se za rok zase na Heřmánkách.

Romana Klevarová, lesní pedagožka divize VLS Lipník n. B.