Měsíc lesů v Oderských vrších

10

30. 04. 2022 / Libavá

Na 270 děti během šesti akcí absolvovalo v dubnu program lesní pedagogiky v režii lesnické divize VLS v Lipníku nad Bečvou. Společně s naší lesní pedagožkou z Libavé Romanou Klevarovou se jim věnovali také kolegové Honza Peter, Jirka Zdařil, Lukáš Opravil, Tonda Mičán, Kuba Klepsia, Věra Opluštilová, Pavel Machala a Tomáš Klevar.

O  ochraně lesa s dětmi z Drahotuše

Těsně před velikonočními prázdninami si třeťáci ze ZŠ Drahotuše zpestřili výuku prvouky návštěvou lesního pedagoga. Ten pod tématem „Chráníme přírodu“ děti seznámil s pojmem ochrany lesa. Děti díky lehkému nasměrování samy dokázaly odhalit většinu živých i neživých škůdců, kteří si na les brousí zuby. Dozvěděly se, jaká preventivní opatření se proti jednotlivým škodám používají i jak se řeší již vzniklé následky škod. Kromě zajímavé diskuze a spousty nových informací si také zahrály hry, které jim problematiku ještě více přiblížily. Třídou tedy létali žáčci jako odražený vítr porostní stěnou, do lapače se chytali kůrovci a mlsná spárkatá zvěř se snažila dostat do oplocenky. Děti práci lesníka ocenily, a protože i ony samy by chtěly být přáteli lesa, pustili jsme si na závěr i krátký film, který je upozornil na aktivity, které v lese nejsou žádoucí a které si naopak můžeme užívat plnými doušky. Výuka uletěla jako vítr a děti se už nyní těší na pokračování naší společné výuky, tentokrát v lese.  

Děti z Náměšti v rozkvetlém lužním lese

Obdivovat kvetoucí jarní les do Bohuslávek přijela skupina dětí z MŠ Náměšť na Hané. Průvodci jim byli lesní pedagogové VLS Lipník nad Bečvou, kteří je kromě jarních bylin seznamovali také se semenáčky lesních dřevin a jejich ochranou proti zvěři, důležitostí vodoochranných funkcí lesa a tradicemi při dosledu černé zvěře. Vydařené počasí jen příjemně podtrhlo program plný her a napětí. Usměvavé děti si v závěru vyrobily lesní medaili a jen nerady se s kolegy lesníky loučily.   

Den země pro základní školu Osecká z Lipníku nad Bečvou

Den země je pro mnohé školy motivací k přírodovědným aktivitám a pohybu v přírodě. Obojí splnili šesťáci z Osecké školy z Lipníka nad Bečvou, když pešky došli do lužního lesa u Bohuslávek a strávili dopoledne ve společnosti lesníků. Společně objevovali právě kvetoucí byliny i malé stromy, povídali si o tom co má lesník v jarních měsících v lese na starosti a pokoušeli se proniknout do tajů fotosyntézy. Nové vědomosti poctivě doplňovali zábavnými hrami a celý program pak zakončili závěrečným kvízem, který prověřil nově nabyté vědomosti. Tajenka z kvízu nemilosrdně naznačovala konec akce a proto pod heslem „Lesu zdar!“ se studenti vydali zase procházkou ke škole.

Sedmáci z Hranic sázeli les

Záslužné činnosti v podobě obnovy lesního porostu se věnovali sedmáci z Hranic. Dopolední program spravedlivě rozdělili mezi práci a vzdělávání. S lesními pedagogy si tedy nejprve povídali o lese, přirozené a umělé obnově, ochraně lesa i náplni práce lesníka a myslivce a potom se chopili motyk a získané vědomosti uplatnili v praxi. V nesnadném kořenatém terénu zasadili přes 600 sazenic buku.

Děti z Troubek překvapily svými znalostmi

Dalšími dubnovými návštěvníky lesa se staly děti ze základní školy v Troubkách. Lesní pedagogy překvapily svými znalostmi a schopností nasávat vše nové. Společně jsme i s první třídou v závěru programu dokázali pojmenovat vstupy i výstupy složité fotosyntézy. V průběhu dopoledne jsme však trénovali i bystrost a pozorovací schopnosti a poznávání jarního aspektu.

Lesní pedagogika na soutěží o Zlatou srnčí trofej

Stanoviště s tématem myslivecké zoologie na tradiční soutěži o Zlatou srnčí trofej měli na starosti lesní pedagogové z Lipníka. Prověřovali znalosti dětí od nejnižší, nulté kategorie, až po myslivecké znalce z kategorie A a B. Celé dopoledne jsme se tak mohli těšit z vědomostí malých našláplých myslivců.

Romana Klevarová, lesní pedagožka divize VLS Lipník n. B.