O historii Olšiny s posluchači Univerzity třetího věku

4

22. 10. 2021 / Olšina

O historii Olšiny si v předposledním říjnovém týdnu přijelo k šumavskému rybníku v rámci svého celoživotního vzdělávání povídat 44 seniorů, posluchačů českobudějovické Univerzity třetího věku.

Kromě lesní pedagožky se jim věnoval především historik Jindřich Špinar a vedoucí českokrumlovského muzea Museum Fotoateliér Seidel Zdena Mrázková. První zajímavosti o obci Olšina a některých zachovalých stavbách se účastníci dozvěděli již na hrázi rybníka Olšina. Následovalo povídání o krajině na území VVP Boletice a komentovaná prohlídka expozic v Rybářské baště s promítáním videa o svážení dříví z lesa. Poté se všichni přesunuli do návštěvnického střediska, kde si prohlédli nejen stálé expozice vztahující se především k okolní přírodě, ale také obměnnou expozici „Po stopách – krajina v proměnách času“ zachycující a porovnávající území okolních, dnes již mnoha zaniklých, vsí a osad. Následující poutavá prezentace pak účastníkům přiblížila historii obcí Olšina, Hodňov, Jablonec, Ondřejov, zajímavosti ze života některých jejich známých obyvatel a přiblížila i některé zvyky, tradice a pověsti.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka divize VLS Horní Planá