Život kolem vody a ve vodě na Olšině

8

20. 09. 2021 / Olšina

Na dlouho plánovanou interaktivní naučnou vycházku na téma „Život kolem vody a ve vodě“ zavítali na Olšinu se svou třídní učitelkou sedmáci z hornoplánské základní školy.

Právě rybník Olšina a biotopy v jeho okolí jsou jednou z nejlepších „živých“ učebnic, jak sami řekli. Společné učení se v přírodě zahájili společnou prohlídkou expozic v Rybářské baště i v návštěvnickém středisku. Vybaveni obrázky a úkoly se pak vydali na stezku, kde si postupně povídali o důležitosti vody v krajině a všímali si, jak její množství ovlivňuje výskyt různých druhů rostlin i živočichů v daných místech. Cestou se dozvěděli také některé zajímavostí o lese a dostalo se jim odpovědí na jejich zvídavé otázky. Po návratu na vlakovou zastávku si pak své čekání na vlak krátili opakováním toho, co si zapamatovali. 

 

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka VLS Horní Planá