S táborníky o životě stromů

6

14. 07. 2021 / Pernek

Jedno z červencových dopolední strávili lesní pedagogové také s třicítkou dětí LDT v Perneku na Šumavě.

Nejprve se od nich děti i jejich vedoucí dozvěděli o tom, co obnáší starost o les během celého roku, jak se z lesa získává dřevo jako surovina, jak se les obnovuje, jak o něj pečují lesníci a lesní dělníci. Děti poté povídaly o tom, co pro ně les znamená jako pro laiky, a jak se v něm chovají. Následně se do lesa přesunuly a dozvídaly se tam další zajímavosti o konkrétních dřevinách. Kromě toho si sbíraly materiál na interaktivní hru „Můj strom“. Po návratu do tábora vytvářely své prezentační listy, ve kterých měly představit svou vybranou dřevinu. Samostatně, ve dvojici nebo ve skupině pak při krátkých prezentacích předaly své získané znalosti ostatním.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka divize VLS Horní Planá