Senioři se po covidové výluce opět dočkali

11

29. 06. 2021 / Horní Planá

Předposlední červnový den byl tím dlouho očekávaným dnem, kdy opět mohlo dojít ke společnému mezigeneračnímu setkání seniorů z hornoplánského domova důchodců s lesními pedagožkami a deváťáky a třeťáky z hornoplánské základní školy.

Připravené pro ně byly úkoly na jedenácti stanovištích v zahradě domova. Starší děti měly za úkol seniory provázet, mladší děti a zaměstnankyně Domova pomáhaly seniory učit poznávat rostliny, dřeviny a živočichy na jednotlivých stanovištích. Připraveny byly úkoly nejen poznávací, ale také ty na procvičení motoriky. Celkem se sešlo téměř sedmdesát dětí a dospělých. Připravený program měl opět velký úspěch, spokojení byli naši senioři, pečovatelky i děti. A nutno dodat, že i my.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka divize VLS Horní Planá