Se školáky o zvěři v zimě

11

27. 02. 2020 / Horní Planá

O lesní zvěři a jejím životě v zimním období se při vycházce ven učili třeťáci z hornoplánské základní školy. Stejnému tématu se věnovali i jejich spolužáci z prvního a druhého stupně.

Žáci třetích tříd na vycházce hned na začátku dostali za úkol „vžít se“ do role libovolného druhu volně žijícího zvířete, které se vyskytuje v blízkém okolí. Dále měli sledovat okolní přírodu a zamyslet se nad tím, jaké mají možnosti najít si v ní v tomto období potravu. Na louce na Dobré Vodě poté sdělovali ostatním svá zjištění, někteří přitom „svoji potravu“ cestou dokonce nasbírali. V hledání potravy potom pokračovali při další hře. Po jejím skončení si všichni společně zopakovali, čím se jednotlivé druhy zvěře živí. Protože bylo poměrně chladno, následovala hra „Na veverku“ schovávající si a znovu si hledající ořechy, při níž se všichni docela zahřáli. Nutno říct, že ořechy se zpět vrátily do jednoho. Při hrách děti samy přišly na to, že pro zvěř není jednoduché si v tomto období najít vždy něco k snědku, proto se ještě přesunuly k jesličkám, kde si pověděly, kde a čím člověk v zimním období může zvěř a ptáky přikrmovat,  a proč je to důležité. Nakonec každý dostal křížovku se zvířaty na vyplnění na doma, sladkou odměnu, a pak už následoval jen společný přesun do školy kolem farmy zvířat.

Stejnému tématu se další dva následující dny věnovali i prvňáci a druháci. Přestože kvůli silnému větru museli zůstat ve třídách, dokázali se v nich hrami zabavit stejně jako jejich starší spolužáci venku. Na úvod si zahráli si hru „Jsem zvíře a ulovím si, najdu si …“. Ve dvojicích poté získávali další informace o tom, čím se jednotlivá zvířata živí, což zakrátko využili při hře „Najdi si svoji potravu!“. Po hře „Poznej, jaké zvíře jsem“ si zopakovali to, co nového se dozvěděli. Na závěr vybarvovali obrázek se zvěří u krmelce, kdy se měli snažit trefit správný odstín barvy zimní srsti zvěře na obrázku.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka VLS Horní Planá