Les a rodina: On-line výtvarná soutěž VLS pro děti

20. 03. 2020 / ČR

Vojenské lesy a statky spouštějí v reakci na aktuální situaci výtvarnou soutěž pro děti na téma Les a rodina. Probíhat bude v týdenních kolech ve dvou věkových kategoriích a výherci se mohou těšit na zajímavé ceny – od výletu za jelení říjí za asistence lesníků VLS pro celou rodinu, přes tablety a fotoaparáty až po sportovní oblečení.

Soutěžit se bude od pondělí 23. března ve dvou věkových kategoriích (do 6 a do 12 let), přičemž technika zpracování výtvarného díla není nijak omezena. Děti mohou do soutěže své výtvory zasílat průběžně elektronickou formou na e-mailovou adresu jan.kobr@vls.cz, přičemž o úspěchu či neúspěchu bude rozhodovat ve dvou kolech veřejnost hlasováním na profilu Vojenských lesů a statků na sociální síti Facebook. Zde totiž státní podnik každé pondělí „vyvěsí“ výtvarná díla zaslaná v uplynulém týdnu (tj. do nedělní půlnoci), o jejich postupu do finále pak bude v dalších sedmi dnech rozhodovat veřejnost přidělením „lajku“ (1 like = 1 hlas), hlasování končí vždy další pondělí v okamžiku vystavení děl z dalšího týdne. Možnost zasílat díla končí poslední květnový den, následně se na Facebooku v týdnu od 8. do 14. června odehraje finále soutěže, v němž se střetnou tři nejúspěšnější díla z každého týdne, tedy 30 výtvorů v každé kategorii.

Ve třetím květnovém týdnu pak Vojenské lesy vyhlásí konečné výsledky, přičemž deset nejlepších v každé kategorii odmění věcnými cenami. Na vítěze bude čekat nevšední zážitková cena, kterou bude rodinný výlet na podzimní jelení říji v některé unikátní přírodní lokalitě ve správě státního podniku za asistence lesníků VLS i našich lesních pedagogů.

LES A RODINA

Velká výtvarná soutěž pro děti

Od kdy:                23. března 2020

Do kdy:                31. května 2020

Účastníci:            mladší kategorie – děti do 6 let

                          starší kategorie – děti do 12 let

Téma:                  Les a rodina

Technika:            Kresba volnou technikou

Kam s dílem:      Obrázek oskenujte, nafoťte a pošlete na adresu: jan.kobr@vls.cz

Bližší info a úplná pravidla na: www.deti.vls.cz

Ceny:                  

 1. místo výlet s celou rodinou za troubícími jeleny v říji
 2. místo tablet
 3. místo fotoaparát
 4. místo dalekohled
 5. – 10. místo cyklistický dres

 

PODMÍNKY ÚČASTI A PRAVIDLA VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

 1. Pořadatelem soutěže jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
 2. Soutěž probíhá od 23. března 2020 do 31. května 2020. V tomto termínu mají možnost soutěžící průběžně doručovat pořadateli svá díla.
 3. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích – děti do 6 let a děti do 12 let. Soutěž probíhá celorepublikově.
 4. Soutěžní téma: Les a rodina
 5. Díla do soutěže je nutno zaslat elektronicky na adresu: jan.kobr@vls.cz
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakákoliv díla ze závažných důvodů dle svého uvážení. Těmito závažnými důvody mohou být např. taková díla, která by mohla vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
 7. Soutěžící souhlasí s tím, že zaslaná díla v rámci soutěže mohou být použita organizátorem na propagaci soutěže, a to: publikováním v denním tisku či jiných médiích, na reklamních plochách, propagačních předmětech nebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Po ukončení soutěže zůstávají díla k dispozici pořadatelům k dalším výstavním nebo publikačním prezentacím a k propagaci soutěže.
 8. Zasláním díla do soutěže účastník potvrzuje, že je autorem díla a že je oprávněn s dílem nakládat.
 9. Pořadatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození dat odeslaných do soutěže. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže, ani udělit výhry.
 10. Hodnocení soutěže – hlasování bude probíhat po celou dobu soutěže na našich fcb stránkách následovně:
  1. každé pondělí zveřejníme došlá díla za uplynulý týden a 3 díla s největším počtem hlasů (1 like = 1 hlas) v každé kategorii postoupí do závěrečného finále
  2. čas na hlasování je vždy do dalšího pondělí do vystavení nových děl
  3. díla finalistů jednotlivých týdenních kol budou vystavena na fcb stránkách VLS v termínu 8. – 14. 6. 2020 a o vítězích v obou kategoriích rozhodne závěrečné hlasování veřejnosti
  4. konečné výsledky budou zveřejněny do týdne po skončení hlasování na adrese deti.vls.cz a na fcb stránkách VLS.