Malí myslivci o péči o zvěř a lovectví

7

19. 12. 2019 / Horní Planá

V prosinci se děti z mysliveckého kroužku v Horní Plané věnovaly především myslivecké péči o zvěř.

Připomněly si, co se již dříve o péči  o zvěř v zimním období naučily, připravily si krmení a vyrážely společně zakrmit k jesličkám. Podle stop také zjišťovaly, která zvěř se k jesličkám naučila chodit. Povídaly si také o tom, proč hajní a myslivci zvěř střílí a jaké způsoby lovu využívají. Některé děti chodily do lesa pozorovat zvěř i se svými otci nebo dědy, pustily se s nimi i do výroby krmelců nebo krmítek pro ptáky. Krátce před vánočními prázdninami se pak všichni z kroužku vydali zdobit vánoční stromek pro zvěř nad lesopark i k farmě zvířat.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka VLS Horní Planá