Malí přírodovědci a dřeviny v zimě

3

04. 12. 2019 / Horní Planá

Mladí přírodovědci se ve svém kroužku při svém dalším setkání s lesní pedagožkou věnovali otázkám týkajícím se dřevin v zimě.

Zajímalo je, jak v tomto období mohou rozeznat listnaté stromy bez listí, zda v zimě listnaté i jehličnaté stromy rostou, co se děje s plody jednotlivých druhů dřevin. Na výřezech se podle letokruhů snažili určit věk stromů, podle přírůstů např. odhadovali, v jakých letech života stromu bylo příhodné počasí pro jeho růst, kdy bylo sucho, kdy mrazivé zimy. Hmatem, čichem, sluchem i zrakem pak zkoumali krásu kůry jehličnanů i listnáčů.

Růžena Heřmánková, lesní pedagožka VLS Horní Planá