Den stromu v Obecnici

4

16. 10. 2019 / Obecnice

Ve středu 16. října jsme se opět sešli s dětmi z obecnické družiny. Tématem setkání byly stromy, protože mají v říjnu svátek.

Na začátku si děti osahaly uříznuté koláče z různých druhů dřevin. Pak jsme se přesunuli do lesa, kde jsme si vysvětlili rozdíl mezi smrkem a borovicí a děti hledaly smrkové a borové šišky.  Poté jsme si pomocí dvou říkanek vysvětlili rozdíly mezi dubem a bukem a našli jejich listí.  Jako další se děti zamyslely nad tím, co škodí lesu a zahrály si na přírodní živly. Následně si ověřily svůj odhad při měřené tloušťky stromů. Po překonání potoka jsme se dostali na louku, kde jsme si při vyprávění o staré borovici, zahráli na to, jak roste les a jak se o něj lesníci starají. Protože odcházely děti z lesa moudřejší, zasloužily si odznáček se sovou.

Ivana Kolerusová, lesní pedagožka VLS Hořovice