Týden lesů s šumavskými lesníky - od čtení po exkurzi k Blanici

9

17. 05. 2017

Týden lesů u divize Vojenských lesů a statků Horní Planá je velice pestrý a zahrnuje aktivity pro malé i dospělé. Zapojují se do něj všechny správy podle svých možností.

V obvodu svého působení navštěvují lesníci VLS školy i školky, a to v Horní Plané, Nové Peci, Chvalšinách, Volarech a ve Zbytinách. Těm nejmenším naši lesníci předčítali z knihy „Dědeček lesník vypráví“, ty větší děti učili poznávat rostliny, keře i stromy, povídali jim o lesních zvířatech. Lesáci jim vysvětlovali složité vztahy všeho živého v přírodě, úlohu jednotlivých zdánlivě nepatrných rostlin a živočichů na celek a jejich vzájemné vazby.  Na Chvalšinách děti pod dohledem lesníků zkusily vylepšení kultur jamkovou sadbou  a za odměnu si opekly buřty. Všechny akce „Týdne lesů“ se dětem líbily a budeme je určitě za rok opět opakovat.

Pro dospělé byla připravena ve spolupráci se SZIF České Budějovice exkurze na Knížecí stolec a k pramenům Blanice. Celkem se jich zúčastnilo cca 30 lidí, kteří sem přijeli i ze vzdálenějšího okolí. Pracovníci VLS jim ukázali odrůstající lesní kultury po orkánu Kyrill, který postihl Šumavu před 10 lety. Téměř všichni využili možnost vyhlídky z vrcholu Knížecího stolce a odměnou jim byl nádherný výhled nejen do šumavských hvozdů, ale i do vnitrozemí.

Exkurze k pramenům Blanice byla pro všechny zvlášť přitažlivá, protože se do těchto míst z důvodů vojenského provozu běžně nedostanou. Byli seznámeni se složitou situací lesnického hospodaření v NPP Blanice a shlédli nové přemostění Blanice financované z evropských dotací. I tentokrát se potvrdila velká obliba těchto exkurzí s průvodcem, který seznamuje veřejnost s posláním vojenských lesů na území, které je určeno k výcviku vojsk.

Flíček Jiří ml., lesní pedagog divize VLS Horní Planá