Porosty obnovené studenty se zelenají

3

18. 06. 2019 / Lipník nad Bečvou

Jak vypadá aktuální stav nově obnovených ploch, které zalesňovali v měsíci dubnu studenti ZŠ 1. Máje z Hranic a Gymnázia Lipník nad Bečvou, kontroloval provozní technik Ing. Antonín Mičán.

Celkem 2000 sazenic smrku a buku si vede, jak ukazují přiložené fotografie, velmi dobře. Úspěšnost uchycení sazenice záleží na kvalitním zasazení, ale také příznivém počasí. Obojí bylo v tomto případě splněno, žáci práci provedli svědomitě a počasí v podobě vydatných dešťových srážek v měsíci květnu hrálo také ve prospěch mladé kultury.

Kdo by tedy pochyboval o kvalitě zalesněných kultur studenty v rámci lesní pedagogiky, tak ať nepochybuje.

Romana Klevarová, lesní pedagožka divize Lipník n. B.