Květnové vyučování v lužním lese

7

23. 05. 2019 / Lipník nad Bečvou

Romana Klevarová společně se studenty Střední lesnické školy Hranice zorganizovala vyučování v oboře Bohuslávky pro žáky Pavlovické základní školy i předškoláky z Potštátu.

Netradiční dopoledne s lesnickým programem absolvovali čtvrťáci a páťáci z Pavlovické základní školy. Při vstupu do Bohuslávské obory se lesní pedagogové s dětmi přivítali tradičním „Vítáme Vás“ a po seznámení nás signál „Začátek honu“ poslal do terénu plnit zadané úkoly. Ve třech skupinách děti postupně navštívily jednotlivá stanoviště a poznávaly úkoly lesníka i myslivce. Všechny skupinky měly jednoho společného jmenovatele a tím byla živost. Proto lesní pedagogové neváhali přidat do programu pohybové aktivity. Během celého dne se děti seznamovaly s pestrou skladbou dřevin lužního lesa a došlo i na střet se zvěří, když jsme vyrušili odpočívajícího srnce v křoví. Čas v lese letí jako voda, program se nečekaně rychle uchýlil ke svému konci a my se s Pavlovickými dětmi loučili „Konopišťským halali“.

Čtyři 45 minutové bloky zaměřené na poznávání lesních dřevin, práci se dřevem jako materiálem, myslivost a vodo ochrannou funkci lesa si pak připravili studenti SLŠ Lukáš Raška a Jakub Hrouzek pro děti z mateřské školy z Potštátu. Po 4 hodinách v lese děti odcházel s novými vědomostmi. Naučily se poznávat lípu, habr, dub a to včetně plodů a semenáčků. Připomněly si jak důležitá je role lesa ve vztahu k vodě. Se zájmem pozorovaly lesní zvěř dalekohledem a seznamovaly se se zvuky zvěře. Hezkou vzpomínkou na dopoledne v lese jim bude vlastnoručně vyzdobená březová medaile, kterou děti hrdě nesly do školky na svých prsou.  Tento program byl také závěrečným shrnutím působení těchto dvou studentů na povinné praxi na divizi Lipník nad Bečvou. Oba si v průběhu těchto 14-ti dnů vedli velmi dobře a prokázali, že v sobě nosí nadšení věnovat se mládeži a učit je všemu co, o lese a zvěři vědí.

Romana Klevarová, lesní pedagožka divize VLS Lipník n. B.